dilluns, 17 de desembre del 2012


MEMÒRIA D’ACTIVITATS de l’any 2012
de l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS
de la Universitat de Lleida


L’any 2012 per a l’Associació universitària  AMICS de LO CAMPUS  de la Universitat de Lleida (UdL) ha estat l’any de la coedició de la publicació LO CAMPUS, l’any de la planificació de les seves activitats dins d’uns programes propis ben delimitats i l’any de l’obertura de l’associació de  la UdL a tot Catalunya, promovent el seu registre a la Generalitat de Catalunya.

ACTIVITATS i PROGRAMES


1. Coedició de LO CAMPUS i Suplements

Com s’havia marcat de manera fundacional AMICS de LO CAMPUS ha continuat participant en la coedició del periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran: LO CAMPUS. (www.locampus.cat).

L’altre coeditor de LO CAMPUS és l’associació cultural i cívica de la Val d’Aran: Vivència Aranesa. Aquesta associació a traves del seu “Programa Loïs Alibert”
-especialitzat en la intervenció als mitjans de comunicació i premsa universitària-, ha assumit la part logística de la publicació mentre AMICS de LO CAMPUS n’assumeix la part intel·lectual.

Durant l’any 2012, en edició de paper i en versió digital s’han editat els següents números : de LO CAMPUS els números 16, 17, 18 i 19. I els Suplements : LO CAMPUS MÈDIC (números 8 i 9), LO CAMPUS BARRIS  (número 3), CLÀSSICA (número 6) i ER ESTUDIANT (número 13).


2. TUS : el Projecte i la revista

S’ha iniciat un nou projecte de periodisme en llengua anglesa (90%) i catalana (10%) realitzat simultàniament i conjuntament per universitaris del Regne Unit i per estudiants de la Universitat de Lleida. Aquesta nova publicació es denomina: “TUS, The University Student / L’universitari”. I té com a sub-capçalera “A Catalan / English Joint Project of University Independent Journalism”. Usualment, tant el Projecte com la Revista la coneixerem per TUS, que  és l’acrònim de la denominació de la revista en anglès.

AMICS de LO CAMPUS en serà el responsable principal i inicialment aquesta publicació la realitzarem entre la nostra associació universitària i estudiants i dues “Societies” (l’equivalent anglès: d’associació universitària) de la Cranfield University d’Anglaterra. Aquesta universitat anglesa té avui un acord de col·laboració conjunt amb la UdL pel qual els estudiants d’ETSEA poden obtenir una doble titulació, desprès de cursar-hi un any a Cranfield University. Forma part dels programes de mobilitat d’ETSEA, encara que també hi ha participat estudiants d’altres Escoles i Facultats, com la de Medicina de la UdL.

L’any 2012 del Projecte TUS s’han fet els primers contactes entre estudiants  i s’ha començat a dissenyat un “numero zero” com a eina per aconseguir complicitats. Començant pel disseny de la Capçalera. (Disseny que va obtenir una ajuda econòmica de cinc cents euros de la UdL).

També s’han posat les primeres bases d’un Consell Assessor amb ex-alumnes de la UdL que han estudiat a Cranfield. Obrint també un procés de recerca de patrocinadors i d’ajuts econòmics. Procés avui lent i complex.


3. Programa “Suport a les Associacions universitàries de la UdL”

AMICS de LO CAMPUS seguint el seu pensament de “... que potenciar les associacions de la UdL és potenciar una universitat més cívica ...” ha estructurat un programa per potenciar totes les associacions de la UdL.

Aquest 2012, a part del recolzament intel·lectual a les associacions de la UdL per fer-les més protagonistes en la comunitat universitària, s’ha posat a la pràctica el seu suport en divulgació i s’ha pactat espai a LO CAMPUS, perquè les últimes associacions registrades a la UdL es presentessin. S’han invertit dos mil quatre-cents  euros en els publi-reportatges.

Les associacions presentades aquest any han estat: 1. Associació d’alumnes i exalumnes del Programa Sènior de la UdL. ( A LO CAMPUS 16). 2. AECSAcat - Associació d’Estudiants de Ciència  i Salut Animal de Catalunya (LO CAMPUS 18). 3. ABiL – Associació de Biotecnòlegs de Lleida (LO CAMPUS 19).


4. Programa “Doble compromís: Treballar i estudiar”

L’objectiu d’aquest novell programa, iniciat aquest desembre de 2012, és el donar suport  als estudiants que estudien i treballen. També com un subobjectiu és donar suport als estudiants sèniors de la UdL que fan estudis reglats en aquesta universitat i també treballen.

Aquest programa culminarà amb la potenciació d’una nova associació universitària a la UdL.

La primera activitat és fer un registre dels estudiants que treballen a la UdL.


5. Legalització a nivell de tot Catalunya de l’Associació

Enguany l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS amb el nom oficial d’Associació Universitària Amics del Periòdic LO CAMPUS ha estat inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya. Amb seu a Lleida i amb el número d’inscripció: 48889 - J/3. n

Lleida, desembre de 2012