dissabte, 23 de febrer del 2013


Una Joint Venture cooperativa entre associacions per activitats a la UdL


Per tal de tenir més organització i força, estem consolidant el treball conjunt de dues associacions : l’Associació Vivència Aranesa i l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS.

L’Associació Vivència Aranesa ja té Delegació oficial a Lleida i AMICS de LO CAMPUS, a més d’estar inscrita a la Universitat de Lleida, ja està legalitzada a tot el territori per la Generalitat de Catalunya.

Les dues associacions són independents amb àrees d’actuació diferents, però coincidim amb projectes comuns. I d’aquests projectes cada entitat n’adquireix un rol determinat:  l’Associació Vivència Aranesa n’assumeix la logística i la gestió econòmica i l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL n’assumeix la part intel·lectual dels projectes.

Per aquest any 2013 hi ha previst els següents PROJECTES i ACTIVITATS CONJUNTES:


l Participació diària en la tasca de premsa universitària del nou diari digital LO CAMPUS DIARI. ( locampusdiari.com ).

l Confecció dels continguts dels  propers números de la revista bimensual en paper i digital : LO CAMPUS. (locampus.cat).
Programació 2013: LO CAMPUS 20 (febrer). LO CAMPUS 21 (abril). LO CAMPUS 22 (juny). LO CAMPUS 23 (octubre). LO CAMPUS 24 (desembre).

l Confecció dels continguts de diversos Suplements que s’inclouran a les edicions de LO CAMPUS.
Els Suplement són: : LO CAMPUS MÈDIC, LO CAMPUS BARRIS, CLÀSSICA (per a gent gran que estudia) i ER ESTUDIANT (en aranès).

l Elaboració del  Quadern de divulgació sobre Occitània” emmarcat dins “l’Any d’Occitània 2013 a Lleida” convocat per la Paeria. Aquest “Quadern” s’inclourà en un LO CAMPUS.

l Potenciació de TUS : Nova publicació en anglès “TUS, The University Student / L’universitari”. És un projecte de periodisme en llengua anglesa (90%) i catalana (10%) realitzat conjuntament per universitaris del Regne Unit i per estudiants de la Universitat de Lleida.

l Potenciar el Programa “Doble compromís: Treballar i estudiar”: L’objectiu d’aquest programa és el donar suport  als estudiants que estudien i treballen. També com un sub-objectiu és donar suport als estudiants sèniors de la UdL que fan estudis reglats en aquesta universitat i també treballen. n

occitania@vivenciaaranesa.com
amicsdelocampus@gmail.com