dilluns, 5 de gener del 2015



Memòria d’activitats de l’any 2014
de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL

1. Nou llançament nacional de la revista LO CAMPUS

Com s’havia marcat de manera fundacional l’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL ha continuat participant com la part intel·lectual de la coedició de la revista universitari LO CAMPUS. S’ha consolidat la “Joint Venture Cooperativa” entre l’Associació cultural Vivència Aranesa i la nostra associació.

L’any 2014 ha representat un pas de gegant per a LO CAMPUS:

PRIMER, de ser una revista de “Lleida i Aran” s’ha transformat en una revista de nivell nacional o sigui per a tot Catalunya. SEGON per primera vegada es ven als quioscos. Començant pels quioscos de tota la circumscripció de les Terres de Lleida. TERCER desapareix l’edició de paper de LO CAMPUS a les Facultats i Escoles de la Universitat de Lleida (UdL). Es distribueix a la totalitat dels estudiants de la UdL LO CAMPUS en edició digital i gratuïta. Quasi uns deu mil estudiants. QUART d’una llista seleccionada es reparteix LO CAMPUS digital a estudiants i professors de les comunitats universitàries de les 21 universitats de parla catalana.

Durant l’any 2014 es van editar els números 22, 23, 24, 25 i 26 de la revista LO CAMPUS en versió paper premsa i en versió digital amb diferents adaptacions per a ordinador, mòbil i tauleta.

Com a “fill editorial” de LO CAMPUS, a finals del 2013 es varen posar les bases de la nova mini-publicació digital exclusivament d’opinió “LO CAMPUS 2.0” adreçat exclusivament als estudiants de la UdL i que va aparèixer el mes de febrer de 2014 i se’n van publicar 7 números. 


2. Cada dia publicant LO CAMPUS DIARI

L’associació AMICS de LO CAMPUS l’any 2013 va realitzat el llançament del nou diari digital LO CAMPUS DIARI.

LO CAMPUS DIARI ( http://locampusdiari.com ) és un diari digital independent que surt cada dia (de dilluns a divendres) i que tracte sobre les 21 universitats de parla catalana o sigui les universitats públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Perpinyà, Andorrà i l’Alguer.

LO CAMPUS DIARI (encara informàticament com a projecte beta) s’ha publicat cada dia laborable durant l’any 2014, fent una petita parada el mes d’agost i el de desembre coincidint en les aturades acadèmiques. Cada dia es munten dues versions de LO CAMPUS DIARI: una per a ordinadors i una altra per a Tauletes i Mòbils.


3. Internacionalització d’algunes activitats de l’Associació

Durant l’any 2014 AMICS de LO CAMPUS ha intentat realitzar dues activitats internacionals que han quedat encara a mig camí per les dificultats de trobar un adequat finançament:

A) El projecte “TUS - The University Student”
Des de l’any 2012 Associació universitària AMICS de LO CAMPUS intenta iniciar un nou projecte de periodisme universitari participatiu en llengua anglesa (90%) i catalana (10%) realitzat simultàniament i conjuntament per universitaris del Regne Unit i per estudiants de la Universitat de Lleida.

El Projecte TUS serà en el futur més que una publicació, però el “TUS - The University Student / L’universitari” revista, en serà la guia i el resultat tangible del treball conjunt entre estudiants de dues comunitats universitàries europees. Serà una eina ja real per sumar-hi complicitats.

L’Any 2014 no es va aconseguir pel Projecte TUS una ajuda del concurs públic i competitiu de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya, destinat a internacionalitzar les associacions universitàries catalanes.


B) Edició d’un Vídeo professional sobre cultura universitària, titulat “Collage de la CREACIÓ en la nostra comunitat de la UdL, explicada als xinesos de Xina”.

Aquest projecte va competir per un ajut cultural de la UdL l’any 2014 i en va rebre una quantitat que era inferior a la que el es demanava, a més de les ajudes exteriors previstes, no es va aconseguir el finançament. En aquesta situació es va desmembrar el projecte en quatre àrees d’actuació: 1a) Part escrita: Guió literari i Story Board. 2a) Traducció i locució en mandarí. 3a) Imatge gràfica. I 4a.) Gravació i edició.

Durant el 2014 s’ha realitzat els continguts de la part escrita del vídeo. Aquesta part escrita sortirà publicada en el número 27 del proper mes de març de la revista LO CAMPUS en un Monogràfic sobre “La Música a les Terres de Lleida”.

L’elaboració del vídeo segueix en procés de finançament i edició en línia amb iniciatives tant d’aprenentatge de llengües com les que fa l’Institut de Llengües de la UdL, com també amb estudis especialitzats com els de la Càtedra UdL Universitat-Empresa en Estudis Asiàtics.


4. Suplements, Separates i nous Projectes 2014 de l’associació

Durant l’any 2014 s’han elaborat i en part editat 3 nous projectes adreçats a batxillers i a als universitaris de la UdL:

A) Suplement i Separata de “ER ESTUDIANT” en llengua aranesa coincidint  amb el “XIau Congrès dera Associacion Internacionalada d’Estudis Occitans” celebrat a la UdL. Temàtica: presentació de la cultura aranesa. (Juny 2014).

B) Com a part del Projecte “Territori Drets Humans”/ UdL impulsat per la nostra associació  s’ha elaborat un Suplement i Separata de “Les evasions a traves dels Pirineus aranesos i lleidatans fugint del nazisme”. (Estiu 2014).

C) Suplement i Separata de “Goodbye Institut” amb la campanya en curs d’Educació patrimonial a les aules universitàries i de batxillerat en la commemoració dels 800 anys del reconeixement de Jaume I com a rei i en els 750 anys de la concessió de la Paeria a la ciutat de Lleida. (Desembre 2014).


Lleida, gener de 2015