dimarts, 17 de gener del 2017Memòria d’activitats de l’any 2016 de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL

L’any 2016 per l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL es va caracteritzar per un any de debat. La reorientació de totes les nostres activitats, els problemes amb el Vicerectorat dels estudiants de la UdL i la Tancada d’uns radicals al Rectorat varen propiciar unes discussions canalitzades per Tallers i que algunes de les seves conclusions es varen veure reflectides per les editorials de les diferents publicacions de l’associació.

El resultat del debat fou crear un paraigües comú de marca: la "Plataforma Cultural LO CAMPUS". Portar la Vicerectora a la Sindicatura de Greuges de la UdL, desactivant qualsevol critica a l’equip rectoral durant la Tancada. Mantenir silenci voluntari durant la Tancada, defensar la llibertat universitària en tots els àmbits i criticar als “radicals” per perjudicar al moviment estudiantil.“PLATAFORMA CULTURAL LO CAMPUS”

S’ha realitzat tots uns canvis i obert noves vies de premsa universitària dins del que col·loquialment coneixem com el “Món LO CAMPUS” i que vol dir tot el món editorial, cívic i cultural al voltant de la nostra revista universitària independent LO CAMPUS que la tenim funcionant des de l’any 2008. Una tasca no lucrativa d’associacionisme i premsa universitària catalana.S’ha agrupat sota una mateixa marca “PLATAFORMA CULTURAL LO CAMPUS” a diferents “Associacions, Estructures, Programes, Activitats, Accions i Publicacions” nostres, sense que és perdin les diferents figures jurídiques independents existents o joint ventures cooperatives que tenim establertes.

S’ha establert una nova “antena de premsa” pròpia a Barcelona amb una nova adreça:
Carrer Pallars 84-88, 6è 1a 08018 Barcelona. 
barcelona@locampusdiari.com Telèfon: 649405630PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS

I. ACTIVITATS EDITORIALS

● 1. Seguint reforçant el llançament nacional de la revista LO CAMPUS

L’any 2016 s’han publicat quatre números de la revista LO CAMPUS (del número 29 al 32). L’edició de pagament als quioscos s’ha mantingut el preu per unitat, s’ha fet una tria de quioscos de les Terres de Lleida i Aran que per les vendes calia reforçar amb més exemplars i s’han seleccionat quioscos singulars de tot Catalunya per fer-los-hi arribar la revista.
LO CAMPUS en les seves versions digitals: la versió issuu i la versió en pdf s’ha fet arribar als estudiants de les 21 universitats de parla catalana. Distribució feta a traves dels Campus Virtuals de cada universitat o de llistats d’Escoles i Facultats o directament a estudiants interessants lligats a activitats culturals i/o de representació.


● 2. Els Mini-Suplements de LO CAMPUS

Per primera vegada i preveient que es farà cada any, s’ha publicat la “FIRA dels mini-Suplements de LO CAMPUS” que agrupa a totes les capçaleres dels Suplements de la revista, publicant conjuntament articles de cada temàtica. Es tracta de reforçar la visualització de tot el potencial de la publicació i fer coincidir nous estudiants, professors i altres col·laboradors en una mateixa publicació.

La primera FIRA es va canalitzar a traves del número 30 (Abril-Maig) de LO CAMPUS i per l’ocasió es va presentar un nou mini-Suplement: ACCIÓ SOLIDÀRIA, que abraça qüestions sobre drets humans, solidaritat, cooperació i desenvolupament, emergència humanitària, cultura de la pau i moviments socials.

També aquest 2016 s’ha editat un nou Suplement dedicat a les comarques aragoneses de parla catalana: La Franja de Ponent. En la capçalera “LA FRANJA i la universitat” no només s’ha publicat uns textos, sinó que a més ha representat una autentica mobilització d’associacions i de persones de la zona, obrint un camp de col·laboracions que pot tenir molt de futur.

La mini-Suplement d’opinió de la UdL “LO CAMPUS 2.0” aquest any ha passat a denominar-se “El mini-Suplement LO CAMPUS 3.0 / Opinió UdL” i s’han posat les bases materials del nou “El mini-Suplement LO CAMPUS 3.0 / Opinió URV” que es publicarà el 2017.

Es va obrir la selecció de personal pel canvi de Directors-Coordinadors de cada suplement. Començant pels cinc mini-Suplements consolidats: LO CAMPUS MÈDIC (divulgació mèdica i promoció de la salut), CLÀSSICA (per a gent gran que es recicla estudiant), ER ESTUDIANT (en aranès), “Goodbye Institut” (per a instituts i escoles) i LO CAMPUS BARRIS (periodisme local i de proximitat).● 3. LO CAMPUS DIARI, el diari digital universitari independent dels Països Catalans

Durant el 2016 el digital LO CAMPUS DIARI ha continuat donant prioritat estendre’s amb força al País València.
S’ha continuïtat la redacció de l’anomenat “Llibre d’estil” de LO CAMPUS DIARI.

Les noticies de LO CAMPUS DIARI s’han continuïtat distribuint d’una manera sistemàtica cada dia a Twitter i a Facebook.


● 4. SERVEIS EDITORIALS EXTERNS de l’associació

Per tal de finançar projectes de l’associació i les seves publicacions, s’han realitzat alguns SERVEIS EDITORIALS EXTERNS per a administracions públiques que canalitzem a traves de LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI. S’han realitzat continguts d’anuncis, anuncis digitals, com Publireportatges.

Aquests serveis han reforçat una nova tasca de l’associació que és la captació d’estudiants per a universitats privades i públiques
II. SERVEIS, PROGRAMES, PROJECTES i activitats variades

● 5. ACCIÓ INTEGRADA 2016: “Udelant”, Junts amb la UdL

Durant el curs acadèmic es va elaborar una PROPOSTA d’una ACCIÓ INTEGRADA 2016 de potenciació de la cohesió institucional de la UdL mitjançant la promoció i reforç del sentiment de pertinença dels estudiants de la UdL. Aquesta proposta es va presentar en el concurs obert del Vicerectorat d’Estudiants per aconseguir un “ajut econòmic per a les activitats de les associacions d’estudiants de la UdL per a l’any 2016”.

D’un pressupost conjunt de l’Acció promocional pel 2016 de 5.900 euros, 3.000 euros foren demanats com ajut a la UdL i foren concedits 1.764,20 euros. La publicació LO CAMPUS DIARI va invertir-hi 2.000 euros.Amb aquest pressupost inicial es va desenvolupar una de les activitats previstes que fou l’elaboració i difusió d’un CARTELL original i propi que respongués als criteris explicitats del projecte que era “... explicitar gràficament el sentit de pertinença de la UdL. Un CARTELL, un pòster, d’àmplies dimensions, que a més de recollir l’anomenat “University Sense of Bellonging” propi de la pertinença universitària, reculli la pertinença de la UdL al seu entorn territorial. Convertint també el pòster com una eina de promoció i divulgació dels nostres valors institucionals com són confiança, cohesió i singularitat de la UdL ...”.

Al tenir un pressupost ajustat es va recollir i incorporar una imatge creada prèviament i que també fou muntada com un altre cartell de promoció.

Amb aquest material de cartellería fou difós el missatge a traves de la revista LO CAMPUS, del digital LO CAMPUS DIARI i utilitzant com a separata les pàgines de les publicacions, es van difondre els cartells de forma individual. També es va repartir digitalment a traves dels Campus Virtuals de diferents universitats de la Xarxa Vives.● 6. PROGRAMA “SUPORT a les ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES de la UdL”

El 2016 es va continuar el suport de la nostra associació a la visibilitat de les altres associacions de la UdL, com una manera pràctica de fomentar l’associacionisme i els seus valors.

Davant les dificultats amb el Vicerectorat dels estudiants de la UdL i l’haver trencat el compromís electoral de l’equip rectoral actual de crear un “Consell de les associacions”, la nostra associació durant el 2016 va deixa sine die de reivindicar aquest “Consell de les associacions”.

Paral·lelament durant el 2016 la nostra associació va portar al Síndic de Greuges de la Universitat de Lleida el litigi de les associacions i la Vicerectora dels Estudiants de la UdL Neus Vila. Després de 102 dies d’haver presentat la denuncia al Síndic, aquest va presentar la seva resolució. Encara avui no hi ha cap resposta de l’equip rectoral d’una resolució clarament favorable a la nostra associació.

Documents del litigi: http://locampusdiari.com/arxius/34754● 7. Nou Servei professional independent per a la CAPTACIÓ D’ESTUDIANTS per a universitats privades i públiques 

L’Associació universitària AMICS de LO CAMPUS en Joint Venture Cooperativa amb l’Associació cultural VIVÈNCIA ARANESA va presentar el 2016 un nou servei professional adreçat a les universitats, tant privades com públiques, per desenvolupar programes i activitats de camp per CAPTAR ESTUDIANTS per als seus centres docents.

Aquest Servei professional per a la captació d’estudiants per a universitats implementa PROGRAMES A LA CARTA segons pressupost, desenvolupats per un equip tècnic de màrqueting i promoció universitària que, a més de consultoria, realitza una intervenció directa en el reclutament dels potencials alumnes. I això ho fa amb programes locals, comarcals, nacionals, estatals i internacionals. Tot realitzat en accions especifiques per a potencials estudiants de graus i potencials de màsters.

El pressupost de cada centre universitari marca la potencialitat del programa de captació, però a més el Servei estableix una garantia econòmica segons les quotes de captació o sigui dels resultats.

Paral·lelament al SERVEI INTEGRAL DE CAPTACIÓ s’han presentat altres serveis de promoció que les associacions a traves de les seves pròpies publicacions universitàries, ofereixen a les comunitats educatives, en especial s’ha presentat les anomenades “Pàgines promocionades i Espais promocionats” o sigui unes promocions de comunicació institucional amb el fons d’un publireportatge.


Lleida, gener del 2017