dimecres, 30 de gener del 2019
Memòria d’activitats de l’any 2018
de l’Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS

SUMARI
A) ACTIVITATS EDITORIALS
    1. Revista LO CAMPUS i Suplements
    2. LO CAMPUS DIARI

B) LES BASES DE DOS PROJECTES NOUS
1. El Programa Cultural “Interactua per la Solidaritat ER ESTUDIANT
2. El Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”


Com altres anys el 2018 ha estat un any de revisió de tot el que ha fet i esta fent l’Associació Universitària Amics de LO CAMPUS. El nostre màrqueting associatiu i el nostre potent pragmatisme porta dia a dia afinar el que fem, per ser fidels als nostres objectius com associació universitària de tot Catalunya, creada a la Universitat de Lleida.


A) ACTIVITATS EDITORIALS

1. Revista LO CAMPUS i Suplements

El 2018 ha estat l’any de l’entrada definitiva de les nostres publicacions a les versions digitals i de manera graduals hem anat deixant les edicions en paper i hem fragmentat cada número en diferents càpsules digitals que de manera independent s’han promocionat i difós per diferents vies.

O sigui: un número de la revista bimestral LO CAMPUS s’ha difós de manera completa les 32 pàgines i també se han fet SEPARATES de diferents pàgines i temàtiques, com també dels seus mini-Suplements.

Aquesta manera de difondre-ho ha quadruplicat la distribució del nostre material i ha tingut una amplia difusió a les xarxes socials especialment a Twitter.

Durant la primera mitat de l’any 2018 la revista LO CAMPUS s’ha confeccionat en paper premsa mida tabloide; en versió digital issuu; en versió digital pdf i en versions digitals per a mòbils i tauletes.

Posteriorment totes les nostres edicions varen passar a digitals, potenciant múltiples SEPARATES i diferents mini-Suplements.

En concret l’any 2018 es varen publicar els números 36, 37, 38 i 39 de la revista LO CAMPUS. I els números dels mini-Suplements: ACCIÓ SOLIDÀRIA (especialitzat en Drets Humans / Solidaritat/ Cooperació i Desenvolupament / Emergència humanitària / Cultura de la pau i Moviments socials); ER ESTUDIANT (Premsa en aranès  adreçada a la comunitat educativa d’Aran), també es varen publicar les denominades “Versions Catalanes d’ER ESTUDIANT” (traducció dels articles d’interès per a tot el territori català) i L'INDEPENDENTISTA (de la “Comunitat de debat sobre pensament i estratègia sobiranista”).

A nivell de publicitat LO CAMPUS va confeccionar i incloure tres Publireportatges denominant-los PÀGINES ESPECIALS, del que cal destacar el dedicat al “50 anys de Dret a Lleida”.

LO CAMPUS també té un BLOG ( http://locampus.blogspot.com/ ) en el que s’hi pot trobar tota la col·lecció de la revista amb els seus mini-Suplements “Goodbye Institut”, CLÀSSICAER ESTUDIANT, LO CAMPUS BARRISLO CAMPUS MÈDIC, ACCIÓ SOLIDÀRIA L'INDEPENDENTISTA. Actualment s’està INDEXANT tota la publicació, article per article incorporant un buscador temàtic.

2. LO CAMPUS DIARI

Durant el 2018 el digital LO CAMPUS DIARI (http://locampusdiari.com ),  el diari digital universitari independent dels Països Catalans, ha continuat sortint cada dia, de dilluns a divendres, des de la nostra redacció de Lleida.

Les noticies de LO CAMPUS DIARI s’han continuat distribuint d’una manera sistemàtica cada dia a Twitter i a Facebook. Incorporant també tota la producció editorial de la revista LO CAMPUS i Suplements.B) LES BASES DE DOS PROJECTES NOUS

En el 2018 es van definir i posar les bases de dos nous projectes: “Eth Programa Culturau “Interactue pera Solidaritat ER ESTUDIANT” i el Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”.


1. El Programa Cultural
“Interactua per la Solidaritat ER ESTUDIANT”

Aquest és un Programa cultural d’intervenció directa entre els estudiants de Secundària i Batxillerat i la població aranesa en la difusió i conscienciació sobre tres idees centrals: Solidaritat, Racisme i Xenofòbia.

Aquesta “intervenció directe” és a partir dels símbols, el gest de les arts escèniques, el joc de rol, la música i les eines de les Tecnologies de la informació i de la comunicació (les TICs). És una intervenció cultural integral per remoure consciències i ajudar a l’hàbit de la solidaritat. El Programa que presentem és una activitat de dinamització cultural en la seva manifestació de valors.

El genocidi jueu a Europa, la crisi dels refugiats, la islamofòbia, el racisme als gitanos i “el racisme i xenofòbia de la vida diària” són els esdeveniments socials que s’explicitaran en el relat, aportant els valors de la tolerància, la convivència i la solidaritat. Tot, des d’una mirada ètica, cultural i defugint “paternalismes” o “alliçonaments explícits” perquè no són útils i ens distancien de les persones que volem influir, especialment els joves.

“L’atrezzo de la solidaritat” i el mini-Suplement en aranès ER ESTUDIANT de la revista LO CAMPUS en seran dues eines fonamentals de tot el Programa Cultural.

L’atrezzo o utillatge teatral que s’utilitzarà consta de 4 “motxilles pedagògiques” amb material simbòlic de les tres idees centrals a parlar, difondre i discutir.

Aquest programa està pensat per Aran i conduit en llengua aranesa. A part d’acceptar totes les llengües en les intervencions del públic que hi participi.

És un programa que no vol ser efímer, sinó que produeixi un material a utilitzar tantes vegades com és vulgui i a que quedi un material editat i visual de cada ocasió que s’activin les presentacions o representacions o debats.

Estudiants universitaris de post-grau de la Universitat de Lleida estan i estaran implicats tant en la confecció con en el desenvolupament del Projecte.


2. El Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”

L’objectiu del Projecte és la de ser una “Cooperativa Cultural Universitària Multimèdia de Difusió de les Produccions Creatives Pròpies de les Universitats de Parla Catalana”.

És a dir, una nova Plataforma Multimèdia Especialitzada en Cultura totalment audiovisual, que reculli les Produccions Creatives en el camp de la cultura musical, de les arts escèniques, poesia, literatura, fotografia, publicacions, cinema, audiovisuals i cultura tecnològica i científica de les diferents Universitats dels Països Catalans. Però no qualsevol activitat cultural programada en Facultats i Escoles universitàries, sinó i quasi en exclusiva les produccions creatives pròpies.

El nostre Projecte és totalment digital i audiovisual. Aquest és un aspecte important del nostre “salt qualitatiu” com associació editora.

L’objectiu de la nostra Plataforma Multimèdia és la difusió de creacions culturals feta a traves de “canals i productes” que per sí mateixos seran creacions artístiques.

No és tracta només de transmetre en directe o en diferit un streaming de qualsevol acte cultural universitari, via que també utilitzarem.

El que és tracte és que la pròpia Plataforma Multimèdia creí els seus audiovisuals. Que sigui simultàniament una eina creativa i comunicativa.

Des del directe, l’espot publicitari, les càpsules culturals informatives, fins a la creació del Documental interactiu, seran la base del nostre Projecte.

El Documental interactiu o el “Web Doc” serà el gènere estrella que utilitzarem pel desenvolupament d'obres que barregin la tecnologia interactiva amb la temàtica documental. Tota una manera sorprenent i molt eficaç per fer participar a l’usuari en la difusió cultural universitària.Lleida, 30 de gener 2019

Associació Universitària AMICS de LO CAMPUS
amicsdelocampus@gmail.com